mgm
Borçlar Hukuku
Sözleşmelerden doğan tüm ihtilaflarda ve diğer borç kaynaklarına ilişkin ihtilaflarda çeşitli hukuki görüş açıları ve çözüm yolları hakkında avukatlık ve hukuki danışmanlık
Ticaret Hukuku
Ticari hükümlerden kaynaklanan dava ve ihtilafların etkin çözümü ile ticari sözleşmelerin hazırlanması ve önleyici hukuk alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık
Gayrimenkul Hukuku
ve İnşaat Hukuku
Taşınmaz mülkiyetinin konusu ve içeriği ile inşaat hukuku kapsamına giren ilgili konularda, avukatlık ve hukuki danışmanlık
Enerji Hukuku
Enerji sözleşmeleri, lisans, izin ve ruhsata yönelik hukuki iş ve uyuşmazlıklar konusunda avukatlık faaliyeti ve anılan konularda önleyici hukuk hizmetleri
Bilişim, İletişim,
Basın ve İtibar Hukuku
Kişiliğin korunması alanında bilişim ve iletişim alanı dışında bu alan ile ilişkili olan Basın Hukuku ve İtibar Hukuku alanında da gerçek kişi ve tüzel kişilere avukatlık ve hukuki danışmanlık
Rekabet Hukuku
Rekabet Hukuku Mevzuatı kapsamında düzenleme alanı bulan ilgili konularda hukuki danışmanlık