Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin sadece fiyat esasına göre belirlendiği ihalelerde, birden fazla istekli tarafından teklif edilen fiyatın en düşük fiyat olması durumunda, ekonomik açısından en avantajlı teklif belirlenmesi ve yeni bir sistem olarak puanlama

Kamu İhale Kurumu tarafından hazırlanan Hizmet Alım Yönetmeliği Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28 Temmuz 2015 tarihli Resmi Gazate’de yayımlanmıştır. Buna göre [...]