Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Borç ilişkilerinden doğan ihtilaflara uygulanacak olan kuralların yer aldığı temel kanun 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’dur. Çeşitli sözleşme tipleri de Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmekle birlikte, başka kanunlarda düzenlenen ve kanunla düzenlenmeyen sözleşmeler de mevcuttur.

“Sözleşmeler Hukuku” olarak da anılan bu alanda; hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti verdiğimiz sözleşme türleri şunlardır:

 • Satış Sözleşmeleri
 • Tek satıcılık Sözleşmesi
 • Acentelik Sözleşmesi
 • Kefalet Sözleşmesi
 • Garanti Sözleşmesi
 • Ortaklık Sözleşmeleri
 • Eser Sözleşmeleri
 • Vekalet Sözleşmesi
 • Komisyon Sözleşmesi
 • Simsarlık (Emlakçılık) Sözleşmesi
 • Havale İlişkisi / Akreditif
 • Hizmet Sözleşmeleri
 • Pazarlamacılık Sözleşmesi
 • Bağışlama Sözleşmesi
 • Kira Sözleşmesi
 • Hasılat Kirası Sözleşmesi
 • Ödünç Sözleşmeleri
 • Finansal Kiralama / Faktöring
 • Yayım (Neşir) Sözleşmesi

MGM Hukuk & Danışmanlık, başta 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu kapsamında düzenlenen temel sözleşmeler olmak üzere sözleşmelerden doğan tüm ihtilaflarda ve diğer borç kaynaklarına ilişkin ihtilaflarda çeşitli hukuki görüş açıları ve çözüm yolları ile müvekkillerine hizmet sunmaktadır.