Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kanunun hükümleri başta olmak üzere diğer kanunlarda yazan ticari hükümlerle birlikte, Ticaret Hukuku’nun konusunu oluşturmaktadır. MGM Hukuk & Danışmanlık, ticari hükümlerden kaynaklanan dava ve ihtilafların etkin çözümü ile ticari sözleşmelerin hazırlanması ve önleyici hukuk alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

MGM Hukuk & Danışmanlık’ın başlıca faaliyet alanları şunlardır:

 • Ticari İşletme
 • Şirketler Hukuku
 • Şirket Birleşme ve Satın Alma
 • Özel Sermaye Fonları ve Girişim Sermayesi
 • Ortak Girişimler
 • Özelleştirmeler
 • Aile Şirketleri ve Gelişmekte Olan Şirketlerin Kurumsallaşması
 • Risk Sermayesi
 • Start – Up’lar ve Melek Yatırım İşlemleri
 • Sermaye Piyasası ve Halka Arz
 • Bankacılık ve Finansal İşlemler
 • Kıymetli Evrak Hukuku
 • Taşıma Hukuku
 • Sigorta Hukuku
 • Haksız Rekabet
 • Havacılık Hukuku
 • Ticari Sözleşmeler
 • Uluslar arası Ticaret
 • Acente ve Distribütörlük
 • Franchising
 • Gümrük Uygulamaları ve Dış Ticaret Düzenlemesi
 • Anti – Damping