Hakkımızda

“1. Yasayı okuyunuz. 2. Yasayı okuyunuz. 3. Yasayı okuyunuz.” -Prof. Dr.Felix Frankfurter’e ait bu üç ünlü öğüt Yargıtay Büyük Genel Kurulu’nun bir kararına “karşı oy” yazısı ile girmiştir. Yukarıda yer verilen esasın düstur edinilmesi, hukuk uygulamasının en ciddi muhatabı olan avukatlık mesleği yönünden büyük öneme sahiptir. Temsil olunan kişilerin adalet inancını kaybetmemeleri; yasanın doğru okunması ve özüne uygun yorumlanmasından geçer. Sonuca en etkili şekilde ulaşacak metodun tespitinde aynı esas geçerlidir. Sun Tzu’nun Savaş Sanatı’ndaki, “Başkasını ve kendini bilirsen, yüz kere savaşsan tehlikeye düşmezsin; başkasını bilmeyip kendini bilirsen bir kazanır bir kaybedersin; ne kendini ne de başkasını bilmezsen, her savaşta tehlikedesin.” şeklindeki ifadesini; hukuk sanatında mücadeleye girişmenin “ön koşulu” olarak görmek gerekir. MGM Hukuk & Danışmanlık’ın ortakları, üniversite sıralarından beri birlikte hukuk mücadelesinin mutfak ve sahalarında çalışmıştır. Bununla birlikte MGM Hukuk & Danışmanlık müvekkil çevresinin penceresinden maddi olaya hakim bir öngörüyle, hukuki problemleri hassasiyetle çözmeyi referans almaktadır.

MGM Hukuk & Danışmanlık; en temel prensip olarak, konuyu mecrasında ve en hızlı şekilde çözüme ulaştırma ilkesini benimsemiştir. Bu bakımdan teknik ve maddi imkanlar; yasal değişiklikleri izleyen dinamik yapı ile doküman ve bilgiye ulaşılmasına hasredilmiştir. MGM Hukuk & Danışmanlık; alanı ile ilgili en önce tüm mevzuatı uzmanlığı dahilinde takip ederek, en doğru bilgi ve yöntemi akademik çevreyle irtibatlı şekilde tespite yönelmektedir.

MGM Hukuk & Danışmanlık; emek verilen, yoğun ve özenli çalışmanın başarıyı ıskalamayacağını bilmektedir. Deneyimi ve dinamik yapısı sayesinde müvekkil güvenini ve tanınmışlığını günbegün artıran MGM Hukuk & Danışmanlık; çalışma alanlarına ilişkin en kaliteli hizmeti vermeyi büyük bir zevkle vizyon edinmiştir.

Faaliyet Alanlarımız

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

MGM Hukuk & Danışmanlık, özellikle Enerji Hukuku ile ilgili mevzuat (6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasası Kanunu, 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu, 3213 sayılı Maden Kanunu ve diğer kanunlar ile ikincil mevzuat) ve yasal değişiklikler ışığında enerji sözleşmeleri, lisans, izin ve ruhsata yönelik hukuki iş ve uyuşmazlıklar konusunda avukatlık faaliyeti göstermekte ve anılan konularda önleyici hukuk hizmeti görmektedir.

Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Borç ilişkilerinden doğan ihtilaflara uygulanacak olan kuralların yer aldığı temel kanun 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’dur. Çeşitli sözleşme tipleri de Türk Borçlar Kanununda düzenlenmekle birlikte, başka kanunlarda düzenlenen ve kanunla düzenlenmeyen sözleşmelerde mevcuttur.

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu kanunun hükümleri başta olmak üzere diğer kanunlarda yazan ticari hükümlerle birlikte, Ticaret Hukukunun konusunu oluşturmaktadır. MGM Hukuk & Danışmanlık, ticari hükümlerden kaynaklanan dava ve ihtilafların etkin çözümü ile ticari sözleşmelerin hazırlanması ve önleyici hukuk alanında avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

MGM Hukuk & Danışmanlık, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu / Eşya Hukuku kapsamında düzenleme alanı bulan taşınmaz mülkiyetinin konusu ve içeriği ile inşaat hukuku kapsamına giren ilgili konularda, avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bilişim, İletişim, Basın ve İtibar Hukuku

Bilişim, İletişim, Basın ve İtibar Hukuku

MGM Hukuk & Danışmanlık,en temelde 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu kapsamında düzenleme alanı bulan kişiliğin korunması alanında bilişim ve iletişim alanı dışında bu alan ile ilişkili olan Basın Hukuku ve İtibar Hukuku alanında da gerçek kişi ve tüzel kişilere avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir.

Rekabet Hukuku

Rekabet Hukuku

MGM Hukuk & Danışmanlık, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun / Rekabet Hukuku Mevzuatı kapsamında düzenleme alanı bulan ilgili konularda avukatlık hizmeti verilmektedir.

Ekibimiz

  • Mehmet Durmaz
    Mehmet Durmaz Avukat

    MGM Hukuk & Danışmanlık kurucu ortağı olan, Av. Mehmet Durmaz, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. Karako Hukuk Bürosu’ndaki çalışmalarının akabinde askerlik vazifesini ifa etti. Türkiye’de konusunda ilk olan macera parkı projesini hayata geçirmeyi amaçlayan Saysu Event Ltd. Şti.’nde Avukat olarak faaliyet gösterdi. Sayın Durmaz, çeşitli şirketlerde “ticari danışmanlık” yürütmekle birlikte; eşzamanlı olarak tekrar Karako Hukuk Bürosu kadrosunda Avukat olarak çalıştı. İstanbul Barosu Enerji Komisyonu ve Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği İstanbul Genç Girişimciler Kurulu üyesidir. Bunun dışında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunları Derneği Kurucu Başkan Yardımcılığı, İp Parkuru ve Macera Parkları Derneği Kurucu Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etmektedir. Chartered Institute of Arbitrators (CIArb) Akreditasyonlu Milletlerarası Tahkim Sertifikası sahibi Sayın Durmaz, İngilizce bilmektedir.

  • Gökhan Bakar
    Gökhan Bakar Avukat

    MGM Hukuk & Danışmanlık kurucu ortağı olan, Av. Gökhan Bakar, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdi. ABD’de Newyork LSI College’da yabancı dil (İngilizce) eğitimi aldı. “Ekonomi Hukuku” bölümünde yüksek lisans eğitimi almış olup, tez çalışması “Taşınmaz Simsarlığı Sözleşmesinde Ücret ve Tabi Olduğu Hükümler, İstanbul 2015 (XIII+220 sayfa)” adı altında yayımlanmıştır. Sayın Bakar’ın tahkim tecrübesi bulunmaktadır. Sayın Bakar, Av. Prof. Dr. Cevdet Yavuz / Yavuz Hukuk Bürosunda çalışmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.